onsdag 8. februar 2012

Bevegelser, skjelett og muskler

Gjør rede for skjelettets oppgaver:
Skjellets oppgave er å holde kroppen oppreist og beskytte indre organer.
Det er også å produsere alle blodcellene i kroppen, og være et lager for kalsium.
<><><>
<><><>
<><><>
Sette navn på minst 12 av skjelettes knokler:
                   Tegne og forklare oppbygningen av en knokkel:       
         Ytterste laget til knoklene er beinhinna som består
         av nerver og blodårer. Hvis du får et slag mot skinnleggen,               
         gjør det veldig vondt fordi beinhinna med alle nervene                             
         ligger rett under huden. Blodårene fører næringstoffer og oksygen

         inn til resten av knoklene. Under beinhinna er det kompakt bein
         og det er dette som gjør knokkelen hard. I det spongiøse beinet
         består av hulerom og ligner en svamp. I hulerommene er det rød
         beinmarg som produserer blodceller.     

Forklare forskjellen på ekte ledd og uekte ledd og hvor de finnes i kroppen:

     Ledd er forbindelsen mellom knokler. Leddene er nødvendige for at vi skal kunne
     bevege oss. Det finnes to typer ledd uekte og Ekte ledd. Nå skal jeg se litt på forskjellen på
     de uekte leddene og de ekte leddene.
                                        

 Ekte ledd:                                                                      Uekte ledd:
 Kjennetegn på et ekte ledd er at                                     Kjennetegn på uekte ledd er at det er liten
bevegeligheten er stor. I et ekte ledd                               eller ingen bevegelighet. I uekte ledd holdes
kan vi bevege på leddet. Ekte ledd har en                       knoklene sammen med brusk eller bindevev.
avstand mellom knoklene som kalles                              Noen få av de uekte leddene beveger seg
leddspalte. Leddet holdes sammen med                          når vi puster. Eksempel på uekte ledd er:
en leddkapsel og et leddbånd.                                         hodeskallen, ryggsøylen og halsvirvelen.
Eksempel på ekte ledd er hofteledd,
albueledd og kneledd.

                                                       
 Gjør rede for musklenes oppgave:
musklenes oppgave er å skape bevegelighet i kroppen.
Muskelene består av vev som kan trekke seg sammen.
Muskelene er festet til skjeletett med sener.

Beskrive de tre typene av muskler vi har i kroppen:

Skjelettmuskulatur: er de muskelene som er mest synelige.
Det er de som hjelper skjelletet med å styre bevegelsen i
kroppen. Skjelletmuskelaturen er en viljestyrt muskel.
Det er disse muskelene du bygger opp
når du trener.

glatt muskulatur: Består av mange små muskelceller. Musklaturen ser "glatt ut" da proteinene
ikke danner noe bestemt møster. Den glatte muskulaturen er ikke-viljestyrt. Den brukes
foreksempel til å frakte urin fra nyrene til urin blæren.

hjerte muskelatur: Hjertemuskelaturen er i særklasse fordi den er ekstremt utholdene.
Muskelen brukes konstant, fordi hjertet må slå hele tiden for at mennesket skal leve.
Hjertemuskulaturen finnes bare i hjertet og den ser tverrstripet ut. Den består av
mange muskelceller. Hjertemuskelaturen er ikke-viljestyrt.
sette navn på minst 10 av muskelene i kroppen:


               
      
 

   
                     
1 kommentar: